Шариат Кенгаши – бу Ислом тамойилларига риоя этилаётганлигига ишонч хосил киладиган ташкилот бўлиб, IMAN да бизнес жараёнларга доир хар бир карор ушбу кенгашнинг текширувидан муваффакиятли ўтиши керак

Doctor Ziyaad Mohammad

Шариат Кенгаши Раиси / Head of Sharia Board

Доктор Зиёд — IMAN нинг исломий маркази. Тижорат банкларида (HSBC Amanah) ва консалтинг фирмаларда 20 йилдан ортик иш тажрибасига эга. IMANда Доктор Зиёд молиявий жараёнларнинг тўгрилиги ва хар йиллик аудит ўтказилишининг Aдолатли молиянинг бизнес тамойилларига мувофиклиги юзасидан фатво беришга жавобгар

Doctor Ziyaad Mohammad

Khondamir Nusratkhuzhayev

«Aдолатли молия» бўйича инвест маслахатчи / Fair Finance Advisor

Хондамир — Ўзбекистонда Исломий Молия бўйича етакчи. Консалтинг, аудит сохалари ва Ислом банкларида 15 йилдан ортик иш тажрибасига эга. Шунингдек, Хондамир AAOIFIда Молиявий Хисоб Кенгаши аъзоси хисобланади IMANда Хондамир бизнес услубнинг Aдолатли Молия ва Фикхнинг каноник тамойиллари асосида яхшилаш билан шугулланади.

Khondamir Nusratkhuzhayev

Фатво

Фатво — бу уламолар ва олимлар томонидан муайян бир масаланинг Ислом ва
Ислом Хукуки тамойилларига нисбатан чикарилган кароридир.